Hva er KARATE-DO

Karate er en gammel stridskunst fra Okinawa i Japan som bygger på teknikker (slag, spark, blokkeringer) og etiske verdinormer.
Alle kan trene karate, barn i 7-års alder til godt voksne i 60-70 årene vil kunne dra nytte av karatetrening.

Innen selvforsvar må karate sies å være bortimot det optimale av hva som kan tilbys. Gjennom trening lærer man mye om seg selv og andre, får en positiv og fredfull innstilling som igjen gir økt livskvalitet. Utøverne utfører grunnteknikker, kamp og mønster-teknikker (kata) og har regelmessig mulighet til å vise sine ferdigheter ved å gradere seg opp til en høyere beltefarge eller ved regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser.

Å fastsette en vinner eller taper er ikke det primære målet i karate. Som kampkunst brukes karate til utvikling av ens karakter gjennom hard trening, slik at eleven kan overvinne enhver hindring – det være seg enten fysiske overgrep eller konfrontasjoner med sitt eget ego. Karate er en kunstform hvor en lærer å forsvare seg selv uten bruk av våpen. Gjennom systematisk trening lærer man å bruke alle kroppsdeler som våpen i en krisesituasjon.

DOJO KUN

一、人格完成に努むること
Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
En. Perfeksjoner din karakter

一、誠の道を守ること
Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto
En. Vær trofast

一、努力の精神を養うこと
Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto
En. Dyrk ånden til utholdenhet

一、礼儀を重んずること
Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto
En. Respekter andre

一、血気の勇を戒むること
Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto
En. Unngå voldelig oppførsel

NIJU KUN

Funakoshi Senseis 20 gyldne regler for karatetrening

1. Karate begynner med høflighet og slutter med høflighet.

2. Første angrep eksisterer ikke i karate.
3. Karate er et hjelpemiddel til rettferdighet.
4. Du må først kunne styre deg selv, før du forsøker å styre andre.
5. Ånden først – så teknikken.
6. Vær alltid beredt til å slippe sinnet fri.
7. Ulykker er kun et resultat av uaktsomhet.
8. Tro aldri at karatetrening kun forekommer inne i en dojo.
9. Det vil ta hele ditt liv til å lære karate: Det finnes ingen grenser.
10. Legg ditt daglige liv inn i karate og du vil finne “Myo” (den subtile hemmelighet.)
11. Karate er som kokende vann. Hvis man ikke holder det konstant varmt, vil det kjølne av.
12. Aldri tenk på at du må vinne. Tenk heller at du ikke behøver å tape.
13. Seier beror på din evne til å skille ut de svake punkter fra de sterke.
14. Kampen bestemmes av hvordan du beveger deg i forsvar og i angrep.
15. Tenk på dine hender og føtter som sverd.
16. Ha alltid i sinnet når du forlater ditt hjem at du har et mangfold av motstandere på din vei. Det er din oppførsel som innbyr til bråk med dem.
17. Nybegynnere må mestre lav kroppsholdning og posisjon, naturlig kroppsposisjon er kun for de avanserte.
18. Å øve på kata er en ting, en ekte kamp er noe helt annet.
19. Glem aldri riktig anvendelse av følgende: Sterk og svak kraft, strekking og sammentrekning av kroppen, hastighet av teknikker.
20. Tenk alltid på måter til å leve disse gyldne regler hver eneste dag.