Styret i Randaberg Karateklubb 2023

Styreleder – Åse Grinde Brekke
Nestleder – Jone Harestad
Styremedlem – Willy Skjæveland
Styremedlem – Madhavi Vagle
Styremedlem – Kurt Steinar Dahle
Styremedlem – Stian Nesvåg
Varamedlem – Kenneth Sundvor

Besøksadresse; Vistnesveien 5, underetasje, 4070 Randaberg.
Alle generelle henvendelser sendes til post@randabergkarateklubb.no

Hovedinstruktør Kenneth Sundvor
E-post: hovedinstruktor@randabergkarateklubb.no

Styreleder Åse Grinde Brekke
E-post: styret@randabergkarateklubb.no