Styret i Randaberg Karateklubb 2020

Styreleder – Åse Grinde Brekke
Nestleder – Jone Harestad
Styremedlem – Willy Skjæveland
Styremedlem – Madhavi Vagle
Styremedlem – Brit Aske
Styremedlem – Kurt Steinar Dahle
Styremedlem – Kenneth Sundvor

Besøksadresse; Vistnesveien 5, 4070 Randaberg.
Alle generelle henvendelser sendes til post@randabergkarateklubb.no

Hovedinstruktør Kenneth Sundvor
E-post: hovedinstruktor@randabergkarateklubb.no
Tlf: 450 38 858

Styreleder Åse Grinde Brekke
E-post: styret@randabergkarateklubb.no
Tlf: 926 51 141