Treningskontingent

Gjeldende fra og med 1. september 2017:
Junior (7 – 13 år) 200,- per måned + adm. gebyr kr. 5,-
Voksne (fra 14 år) 250,- per måned + adm. gebyr kr. 5,-

Alle betaling skjer ved avtalegiro.

Vi gir familierabatt på 10% gjeldende fra første medlem i samme husstand. Treningsavgiften inkluderer årskontigent og enkel forsikring i Norges Kampsportforbund (NKF.)

Årslisens JKA Norway

Lisens på kr. 250.- (f.o.m. 2020) til JKA Norway tilkommer og blir trukket fra din avtalegiro i hvert år i april. For medlemmer som begynner hos oss etter dette tidspunkt, blir lisensen lagt til på første trekk/faktura.

Gradering

Alle våre medlemmer har anledning til å gradere seg 2 ganger i året ved normal progresjon. Vanligvis skjer graderingene i forbindelse med treningssamling i regi av JKA Norway om sommeren og sent om høsten. Alle graderinger meldes opp gjennom klubben men husk at graderinger opp til 3. – 1. kyu og dan grader krever godkjenning fra hovedinstruktør.


Til og med 12 år graderer en seg første gang til 9. kyu.

Fra og med 13 år kan en prøve seg direkte til 8. kyu.

10. kyu – Hvitt belte med rød stripe
9. kyu – Hvitt belte med gul stripe
8. kyu – Gult belte
7. kyu – Oransje belte
6. kyu – Grønt belte
5. kyu – Blått belte
4. kyu – Lilla belte
3. kyu – Brunt belte
2. kyu – Brunt belte
1. kyu – Brunt belte
1. dan – Sort belte

En utøver i JKA Norway kan kun kyu-gradere seg maksimum to ganger i året. Fra 1. kyu til 1. dan må en vente 1 år før en kan prøve seg til svarte belte. For å gradere seg videre til 2.dan (nidan) må en vente minimum 2 år. Til 3.dan (sandan) må en vente minimum 3 år og slikt fortsetter det med 4.dan (yondan), 5.dan (godan) og 6.dan (rokudan).

Det er ingen nedre aldersgrense for gradering til Shodan. Nedre aldersgrense for nidan er 16 år og for sandan er nedre aldersgrense 21 år.

JKA Norway sine dangraderinger som foruten er godkjent av JKA World Federation er også godkjente av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges kampsportforbund (NKF).

De som ikke består sin dangradering må vente minimum 6 måneder før de kan prøve seg igjen.

Kyu graderingsavgifter:
9. – 1. kyu: Kr. 200,-

Graderingsavgiften for 0. – 1. kyu refunderes ikke uansett utfall av graderingen, med mindre vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

Dan graderingsavgifter:
1. dan: Kr 1.400,-
2. dan: Kr 1.500,-
3. dan: Kr 2.000,-
4. dan: Kr 2.500,-
5. dan: Kr 3.000,-

I graderingsgebyret til 1. dan på kroner 1400,- inkluderes det internasjonale svartbeltepass. Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen. JKA Norway ivaretar registreringen av dangraderinger overfor JKA hovedkvarter i Japan.

Forsikring

Randaberg Karateklubb er medlem av NIF gjennom vårt medlemskap i Norges Kampsportforbund. Alle våre yngste medlemmer er derfor forsikret gjennom forsikringsavtaler gjort av NIF, mens våre medlemmer mellom 13 – 75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring.

For mer informasjon om forsikringene se lenker under. Under finner dere også registreringsskjema for rapportering av eventuell skade skjedd under trening eller konkurranse i Lura Karateklubb.

Medlemmer under 13 år:
Klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad. Skademeldingsskjema (PDF) .Skaden kan også rapporteres elektronisk til IF ved å følge denne linken her.
Skjemaet sendes til:
IF, Oppgjør Ulykke, Postboks 240,1324 LYSAKER
Kontakt telefon 02400

Medlemmer over 13 år:
Klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Skademeldingsskjema (PDF)

Skjemaet sendes til:
Crawford & Company (Norway) AS, Kjørbokollen 30, Postboks 133, 1300 SANDVIKA
Kontakt telefon 67 20 91 30
Kontakt e-post: silje.storebo@crawco.no